* Esen Rüzgar Sohbet Kutusu

Yenile Gemi
 • Dados61: Nur297
  07 Kasm 2017, 01:54:04 Sal
 • Asiye.: Mutluluk oyunu
  08 Ekim 2017, 16:40:39 Paz
 • umrerdem: kimse girmiyor herhalde artýk bu sayfaya
  04 Temmuz 2014, 05:26:04 Cum
 • umrerdem: kimse girmiyor herhalde artýk bu sayfaya
  04 Temmuz 2014, 05:25:39 Cum
 • aynur: yarenden masallar niye yb yazmýyor
  20 Ekim 2013, 12:07:08 Paz
 • Selma: merhaba derde deva devami lotfen
  08 Ekim 2013, 07:37:54 Sal
 • Selma: Yarenden Masallar  devami lotfen
  15 Eyll 2013, 10:19:07 Paz
 • Selma: merhaba
  15 Eyll 2013, 10:18:04 Paz
 • Selma: merhaba
  15 Eyll 2013, 10:17:58 Paz
 • Suküt: merhaba caným
  16 Nisan 2013, 17:20:28 Sal
 • Suküt: merhaba
  16 Nisan 2013, 17:20:18 Sal
 • umrerdem: merhaba :)
  09 Mart 2013, 14:42:55 Cts
 • Suküt: ve aleyküm selam
  08 Mart 2013, 17:14:55 Cum
 • gokhan19_80: sa
  20 ubat 2013, 14:55:10 r
 • Suküt: hiiiiii nur'um doðum günün kutlu olsun bitanem...Nice güzel saðlýklý mutlu bir yaþlar dilerimmmm inþallah (özür dilerim geç kaldým ama :) affet)
  19 ubat 2013, 17:45:10 Sal
 • nur297: sima-as caným benim çok teþekkür ederim.... öpüyorum seni
  18 ubat 2013, 17:45:27 Pzt
 • sima-as: sevgili nur!dogum gunun kutlu olsun.sana saglam,mutlu ve cocuklu uzun bir omur arzuluyorum.ilham perileri hic zaman seni terk etmesin.siteye giremiyordum ,o yuzden kutlamam gecikdi.kusura bakma
  18 ubat 2013, 12:44:31 Pzt
 • nur297: yoksa geçip gitti mi eþinin doðum günü. ha bu arada benim doðum günüm de yaklaþýyor. 16 þubat. ;D
  08 ubat 2013, 17:16:29 Cum
 • nur297: kusura bakma olur mu
  08 ubat 2013, 17:16:04 Cum
 • nur297: ay didoþum
  08 ubat 2013, 17:15:54 Cum

ACUN ILICALI EÞÝ'NDEN BOSANDI MI?

Esenruzgar/ACUN ILICALI EÞÝ'NDEN BOSANDI MI? => Acun Ilýcalý’nýn, “Yok Böyle Dans”ýn kostüm tasarýmcýsý Þeyma Subaþý ile birlikte olduðu iddia edildi Buda bir zamanlar ki

Gnderen Konu: ACUN ILICALI EÞÝ'NDEN BOSANDI MI?  (Okunma says 64076 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Themis

 • Takilan Üye
 • ***
 • Teekkrler
 • -Verdi: 15
 • -Ald: 10
 • leti: 1,785
 • Cinsiyet: Bayan
ACUN ILICALI EÞÝ'NDEN BOSANDI MI?
« : 27 Kasm 2011, 18:33:44 Paz »Acun Ilýcalý’nýn, “Yok Böyle Dans”ýn kostüm tasarýmcýsý Þeyma Subaþý ile birlikte olduðu iddia edildi


Buda bir zamanlar ki reportaj....

ACUN ILICALI VE EÞÝ'NDEN ÖZELAcun Ilýcalý ve eþi özel yaþamlarýný açtý...
Nasýl tanýþtýnýz?
Acun Ilýcalý: Baðdat Caddesi’nde kotçu dükkaným vardý. O zaman kot satýyordum. Zeynep annesiyle birlikte kot almak için bizim dükkana geldi. Dükkana girer girmez ona aþýk oldum. Hemen annesinin nerede çalýþtýðýný öðrendim. Baðdat Caddesi’nde bir maðazada müdürlük yapýyordu. Ben de o maðazaya gittim. Yaz tatili olduðu için Zeynep de annesinin yanýndaydý.

Ýlk görüþte sizi ne etkiledi?
A.I: Çok sempatik, çok güler yüzlüydü. Hem güzel hem de neþeliydi. Ama eþim benden ilk görüþte hoþlanmadý. Yüzümde iki parmak sakal, altýmda eþofman vardý. Ýlk gördüðünde beni çok itici bulmuþ.
Zeynep Ilýcalý: Öyle gerçekten. 17 yaþýndaydým. Aramýzda 7 yaþ var. Acun 24 yaþýndaydý. 24 yaþ bana göre büyüktü. Acun’a hiç o gözle bakmadým. Zaman geçti, tanýdýkça sevmeye baþladým.

Zeynep Haným’ý tavlamak çok zor oldu galiba...
A.I: Çok zor oldu. Zeynep’i 8 ay kovaladým. Ama kafama koyduðum her þeyi yaptýðým için bunu da baþardým.
Z.I: Merdivenlere çiçekler dökmüþtü. Posta kutuma mektuplar koyuyordu. Her genç kýzýn hayalinde yok mudur böyle þeyler. Bu olaydan bir sene sonra da birlikte olmaya baþladýk.

Flört döneminiz ne kadar sürdü?
A.I: 9 yýl sürdü. 93’te tanýþtýk. 2003’te evlendik.

Neden bu kadar uzun sürdü?
A.I.: Ben açýkçasý pek evliliðe meyilli deðildim. Ama 9 yýl laylaylom geçtikten sonra bir yerden sonra iliþkinin adýný koymanýz gerekiyor. Bir insanla 9 sene geçiriyorsan artýk o saatten sonra evlenmemen için de bir sebep kalmýyor.

Evlenme teklifi nasýl geldi?
A.I: Çok anormal bir evlilik teklifi yapmadým. 10 senelik bir iliþkinin üzerine komik olurdu. Ben zaten özel günlerde özel kutlamalar yapmaya da karþýyým. Mesela Sevgililer Günü bana biraz zorlama geliyor. Sevgililer Günü’nde Zeynep’e özel bir davranýþ içine girmem ters geliyor. Alakasýz bir çarþamba günü ona çiçek göndermek daha doðal.

Zeynep Haným da sizin gibi mi düþünüyor?
A.I: Benim avantajým Zeynep ile 17 yaþýnda tanýþmam, onu genç takýmýndan yani PAF takýmýndan aldým. Kendi ellerimle yetiþtirdim. Tanýþtýðýmýzda rap müzik sevmiyordu þimdi seviyor. Kýyafetlerini bile deðiþtirdim. Çok kadýnsý giyinmeyi severdi. Ben ona daha rahat giyinmesini söyledim. Daha spor kýyafetler giydirdim. Belki ben olmasaydým çok daha kýskanç biri olacaktý. Onun o tarzýný da deðiþtirdiðini düþünüyorum. En azýndan uðraþýyorum. Bu konuda eðitim daha bitmedi.

Çok kýskanç galiba...
Z.I: Ben Aslan burcuyum. Biraz kýskancým.
A.I: Zeynep baþkalarýnýn gözünde ofsayta düþmek istemez. Benim hiçbir kýzla bir þey yapmayacaðýmý bilir ama bir kýzla haberim çýksa çok rahatsýz olur.

Telefonla sürekli kontrol eder mi?
A.I: Zeynep’in þöyle bir özelliði vardýr. Arayýp “Karpuz yer misin” diye sorabilir. Beni aradýðýnda saðýmda Genel Müdür Saner Ayar, solumda Zeynep Karamehmet... Çok kritik bir toplantýdýr. Ben ona “Sonra konuþalým” derim. “Hayýr, çabuk söyle manavdayým” der. “Tamam yerim” dediðim zaman “Kaç tane alayým” der. “Ýki tane al” dersem “Niye dört tane almýyoruz” der. “Dört tane al” derim. “Ben bunlarý nasýl taþýyacaðým” der. Zeynep telefonda soru sormayý çok sever. Kýzýmýz Leyla bu konuda annesine benziyor. Bazen okula ben býrakýyorum. O gün benim için bitiyor. Þimdilerde “neden” diye sormayý öðrendi. Sürekli “Neden baba?” diye sorular soruyor.

Parayý bulan erkekler genelde ilk iþ olarak eþini deðiþtiriyor. Bunun sanat dünyasýnda da örnekleri var. Zeynep Haným sizin böyle bir korkunuz oldu mu?
Z.I: Acun o konularda çok mütevazý. Onun para konusunda bir açlýðý yok. Böyle bir þey hiç aklýma gelmedi.
A.I: Bu dediðin doðru. Parayý bulanlarda genelde böyle olaylar yaþanýyor. Ama kimsenin özelinde ne yaþadýðýný bilemeyiz
Z.I: Bence bu kýroluk.
A.I: Ama bunu benim açýmdan soruyorsan bir gün Zeynep ile boþanýrsam bunun parayý bulmamla uzaktan yakýndan bir ilgisi olmaz. O da bir gün “Senden memnun deðilim” diyerek terk edebilir beni. Bizim aramýzdaki ayrýlýðýn hiçbir noktasýnda para olmaz. Allah izin verirse ölene kadar beraberiz. Para bizim mutluluðumuzu daha artýracak bir þey deðil. En fazla içinde oturduðun binalar daha iyi olabilir.

Kadýnlardan davetkâr teklifler alýyor musunuz?
A.I: Alýyorumdur. (gülüyor) Elim yüzüm düzgün, aðzým da iyi kötü laf yapýyor.
Z.I: Elin yüzün düzgün olmasa da ünlü olduðun için kadýn milleti hoþlanabilir.
A.I: Orada top Zeynep’e geçiyor. Ben kendimi biliyorum. Bu imtihaný Zeynep’in geçmesi lazým. Benden ofsaytlýk bir durum olmaz. Zeynep bana olan ilgiyi sindirmeli. Onu da zamanla baþarýyor.
Arkadaþlarým “Nasýl dayanýyorsun” diyor
A.I: Ünlülerle çok samimiyetim yok. Çevremde olan herkesi Zeynep de çok iyi tanýr. Erkek muhabetinden çok hoþlanýrým. Zeynep bu durumu daha çok kýskanýyor. O da kendisine ayrýlamayan vakitle ilgili bir kýskançlýk.
Z.I: Benim kýzlardan yana deðil erkeklerden yana derdim var. Acun’un erkek arkadaþlarýný kýskanýyorum. Çünkü onlarla PlayStation oynuyor, daha çok vakit geçiriyor. Acun’la birlikte olmak isteyecek milyonlarca kadýn olabilir ama önemli olan onun benimle birlikte olmak istemesi.

14 yýldýr birliktesiniz. Heyecaný nasýl taze tutuyorsunuz?
A.I: Acun Firarda’nýn bize bu konuda gerçekten bir katkýsý oldu. Acun Firarda’da hep gezdim. Ben yüzde 50 Türkiye’deydim. Bu bizim iliþkimizi hep dinamik tuttu. Araya hep özlem girdi. Bu konuda þu anda biraz þanssýsýz. Her dakika beraberiz. Arada benim bir yurt dýþýna gitmem gerekebilir. Rutine gelemiyorum. Ruhum daralýyor. Evlilik içinde de bir þekilde bir deðiþiklik içindeyiz. Gece 12’de evden çýkarým mesela. Okan Buruk ile Emre ile PlayStation oynarýz. Bir yere gitmesem bile o hafta kendime öyle aktiviteler koyarým ki Zeynep ile araya özlem sokarým.
Z.I: Biz dipdibe bir evlilik yaþamýyoruz.

Sürekli yurt dýþýndasýnýz ve yanýnýzda birbirinden güzel kýzlar. Kýskançlýk yüzünden kavga ediyor muydunuz?
Z.I: Herkes bana “Nasýl dayanýyorsun?” diye soruyordu. Acun’un daha önceden de bir televizyon geçmiþi olduðu için sonuçta o iþi televizyon için yaptýðýný biliyordum. Bir de güveniyordum.
A.I: Ama iki üç kere kýskançlýk yaptýn. Bir kere Güney Afrika’da bir kýzý havuza attým. “Bu fazla olmuyor mu” dedi. Kýz havuzdan çýkýp sempatik bir þekilde Acun deyince Zeynep bu duruma “Yuh artýk” dedi. Onun dýþýnda benimle üç dört seyahate geliyordu. Hatta bana kýz gösterirdi. “Þu kýzla röportaj yap” diye.
Z.I: Benim mantýksýz kýskançlýklarým yok.

Evlenmeden önce çapkýn bir erkek miydin?
A.I: Hiç deðildim. Hatta eþim Zeynep MSN’ime girip benim bir kadýnla yazýþtýðýmý görünce onun bana ilgisi olabileceðini düþünüyor. O kýz onun en þüphelenebileceði isimlerden biri. Yazýþma sýrasýnda en ufak bir þey olmadýðýný görüyor. Bu olayýn beni 10 sene beraat ettirmesi gerekiyor.
Z.I: Bana her þeyi ispat ettiði için ona ekstradan þüpheyle bakmýyorum.
A.I: Evcil bir insaným. Evimde çocuklarýmla karýmla olmak bana çok zevk verir. Onun dýþýnda bir aktivite yapýyorsam yine arkadaþýmýn evinde olur. Geceleri beni dýþarýda çok zor görürsünüz.

Acun Ilýcalý nasýl bir baba?
A.I: Çocuðuna baðýmlý yaþayan bir baba deðilim. Komik bir babayým. Benim bir de 18 yaþýnda kýzým var, Banu. Onunla arkadaþ gibiyim.

Zor bir erkek mi Acun?
Z.I: Çok neþeli ama zordur.

Maço mu?
Z. I: Yeri geldiðinde evet.
A. I: Aþýrý dekolte giyinmesini istemem. Göðüs dekoltesinden hoþlanmam. Özellikle evli bir kadýnýn aþýrý dekolte giymesini anlamlý bulmuyorum. Kadýn bana bunu açýklamalý. “Ben dekolte giyiniyorum ama...” deyip devamýný doldurmalý.

“Dekolte giyiniyorum çünkü bana yakýþýyor” diyemez mi?
A.I: Bu çok samimi bir cevap deðil. Dekoltenin cinsellik çaðrýþtýrdýðý bir gerçek. On erkeði çaðýralým, onu da “Ben bu kýyafetten etkilenirim” diyorsa durup düþünmek lazým. Ýnsan beraber olduðu kiþiye erkekler tarafýndan o gözle bakýlmasýný istemez. Bu çok rahatsýz edici bir durum. Kimseyi yargýlamýyorum. Bunu kendi eþim açýsýndan söylüyorum. Eþimin dekolte giymesini istemem.
Z.I: Ben de yanýmdaki erkeðin göðüs dekolteme müdahale etmemesinden rahatsýzlýk duyarým açýkçasý. Bence erkeðin birlikte olduðu kadýný diðer erkeklerden kýskanmasý gerekir.

Evli kadýnlarýn çalýþmasýna da karþýsýnýz...
A.I: Ben kadýnlarýn aðýr iþlerde çalýþmasýna karþýyým. Bunu söyledikten sonra çevremdeki kadýn çalýþma arkadaþlarým “Keþke çalýþmasak” dediler. Evlat yetiþtirmek dünyanýn en zor iþi. Zeynep çocuklarýmla ilgilenerek zaten çalýþýyor.
Z.I: Ben çalýþýyorum. Ama kendi iþimizde. Ýstediðim zaman çocuklarýmla vakit geçiriyorum.
A.I: Aþýrý yoðun iþ hayatý kadýnlarý masumiyetten uzaklaþtýrýyor. Ýþkolik kadýnlar deðiþiyor. Ben kadýnlarýn kadýnlýðýný, anneliðini yaþayýp mutlu olmasýný istiyorum.

Televizyon kanallarýndan çok büyük teklifler alýyorsun...
Þu anda çalýþtýðým kanalda mutluyum. Baþka bir kanala gidip üç-beþ katý kazanabilirim. Ama o zaman mutlu olabilir miyim bilmiyorum. 13 yýldýr ayný kanaldayým. Bu mutluluðu bozma sebebim para olamaz.

Çok astronomik rakamlar teklif edildiðini duydum...
Kekeleyeceðim derecede rakamlar duydum. Hatta bana teklif edilen rakamý duyduðumda resmen kekeledim.

Ne kadar?
Rakam telafuz etmem. Çünkü az yazýyorlar moralim bozuluyor. (gülüyor)

Playstation partileriniz çok meþhur. Erkek arkadaþlarýnýzla birlikte sabahlara kadar süren bu partilerden eþiniz rahatsýz olmuyor mu?
A.I: Zeynep ile akþam yemek yiyorum. Gece 12 gibi Playstation için evden çýkýyorum. Okan da Nihan’ý uyutuyor. Telefon açýyor “Uyudu geliyorum” diye. Herkes eþini uyuttuktan, son kontrolleri yaptýktan sonra buluþuyoruz.

Ama ayný yatakta çok fazla uyumuyorsunuz?
A.I: Turnuva sabah 5-6 gibi bitiyor. Yani sonuç olarak eve gittiðim zaman Zeynep benimle ayný yatakta uyanmýþ oluyor. Sistemde hiçbir problem yok. Bu haftada iki gün oluyor.
Z.I: Eðer yenememiþse bu süre çok daha uzun oluyor. O yüzden Acun’un arkadaþlarýna çok kýzýyorum “Yenilin de eve gelsin” diye. Geçen gün arkadaþý Ekrem, Acun’u yendi. Ekrem’e “Ne olursun yenil” dedim.
A.I: Ekrem yendi kýsmý sakýn bu röportajda çýkmasýn. Dün 5 kere berabere kaldýk. “Yendi”diye çýkmasýn, son bir kez daha ikaz ediyorum!..

Playstation’da Okan Buruk nasýl?
A.I: Okan en hýrslýlardan biri. Ama yetenekleri sýnýrlý, beceremiyor. Bu alemin en sýfýrý Gökhan Þükür’dür. Gökhan Þükür iki pas yapamaz. Emre Belözoðlu çok iyidir. Benden daha çok galibiyeti vardýr. Yüzde 60 o kazanýyorsa yüzde 40 ben kazanýrým.

Vatan- Gülþen Yüksel« Son Dzenleme: 28 Kasm 2011, 00:21:51 Pzt Gnderen: admin »
Konuyu Payla:
  digg  slashdot  delicious  technorati  facebook  twitter  google  google

evrimd Suküt

 • Moderatör
 • ******
 • Teekkrler
 • -Verdi: 5
 • -Ald: 6
 • leti: 95
 • Cinsiyet: Bayan
 • Lapuska
Ynt: ACUN ILICALI EÞÝ'NDEN BOSANDI MI?
« Yantla #1 : 27 Kasm 2011, 18:46:50 Paz »
Vay be sonunda boþandýlar demek..Hayýrlýsý olsun gerçekse bu haber...
Acunu severim çok  ama diyemeden geçemicem.
« Son Dzenleme: 28 Kasm 2011, 09:09:59 Pzt Gnderen: admin »

Seo4Smf Tagleri: acun ýlýcalý eþinden bosandý 


 


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal